Cầu Xíu Chủ Miền Nam Supper VIP,500.000 VNĐ

Chốt số siêu víp ngày :18-02-20


Nạp hoàn tất, vui lòng tải lại trang để nhận sốNgày chốt Xíu Chủ VIP Kết quả Theo
18-02-20 Bến Tre
Vũng Tàu
Bạc Liêu
17-02-20TP HCM: 312,
Đồng Tháp: 741,
Cà Mau: 692
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
355
16-02-20Tiền Giang: 311,
Kiên Giang: 438,
Đà Lạt: 718
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
579
15-02-20TP HCM: 041,
Long An: 659,
Bình Phước: 436,
Hậu Giang: 715
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
369
14-02-20Vĩnh Long: 867,
Bình Dương: 317,
Trà Vinh: 151
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
527
13-02-20Tây Ninh: 121,
An Giang: 835,
Bình Thuận: 281
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
556
12-02-20Đồng Nai: 630,
Cần Thơ: 850,
Sóc Trăng: 942
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
348
11-02-20Bến Tre: 347,
Vũng Tàu: 431,
Bạc Liêu: 277
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu
778
10-02-20TP HCM: 283,
Đồng Tháp: 052,
Cà Mau: 366
Trúng TP HCM,
Trúng Cà Mau
603
09-02-20Tiền Giang: 078,
Kiên Giang: 641,
Đà Lạt: 233
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
212
08-02-20TP HCM: 841,
Long An: 205,
Bình Phước: 727,
Hậu Giang: 804
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
903
07-02-20Vĩnh Long: 296,
Bình Dương: 425,
Trà Vinh: 227
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
414
06-02-20Tây Ninh: 911,
An Giang: 108,
Bình Thuận: 382
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
631
05-02-20Đồng Nai: 832,
Cần Thơ: 663,
Sóc Trăng: 834
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
359
04-02-20Bến Tre: 536,
Vũng Tàu: 318,
Bạc Liêu: 431
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
819
03-02-20TP HCM: 050,
Đồng Tháp: 764,
Cà Mau: 936
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
522
02-02-20Tiền Giang: 075,
Kiên Giang: 962,
Đà Lạt: 716
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
359
01-02-20TP HCM: 823,
Long An: 726,
Bình Phước: 216,
Hậu Giang: 540
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
712
31-01-20Vĩnh Long: 950,
Bình Dương: 792,
Trà Vinh: 336
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
638
30-01-20Tây Ninh: 350,
An Giang: 888,
Bình Thuận: 055
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
287
29-01-20Đồng Nai: 991,
Cần Thơ: 810,
Sóc Trăng: 547
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
747
28-01-20Bến Tre: 214,
Vũng Tàu: 900,
Bạc Liêu: 205
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
477
27-01-20TP HCM: 758,
Đồng Tháp: 779,
Cà Mau: 087
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
804
26-01-20Tiền Giang: 590,
Kiên Giang: 774,
Đà Lạt: 567
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
579
25-01-20TP HCM: 989,
Long An: 847,
Bình Phước: 128,
Hậu Giang: 861
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
752
24-01-20Vĩnh Long: 258,
Bình Dương: 653,
Trà Vinh: 971
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Trà Vinh
467
23-01-20Tây Ninh: 377,
An Giang: 801,
Bình Thuận: 492
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
442
22-01-20Đồng Nai: 775,
Cần Thơ: 991,
Sóc Trăng: 669
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
428
21-01-20Bến Tre: 548,
Vũng Tàu: 170,
Bạc Liêu: 747
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
770
20-01-20TP HCM: 333,
Đồng Tháp: 183,
Cà Mau: 783
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
626
19-01-20Tiền Giang: 779,
Kiên Giang: 662,
Đà Lạt: 023
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
674
18-01-20TP HCM: 653,
Long An: 496,
Bình Phước: 804,
Hậu Giang: 462
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
458