Cầu Đề đầu đuôi Miền Nam Siêu Vip,500.000 VNĐ

Đã Có Số Chắc ăn ngày :18-02-20
Sau khi nạp đủ, bấm tải lại trang để nhận sốNgày chốt Đầu đuôi giải Đặc Biệt Kết quả Theo
18-02-20 Bến Tre
Vũng Tàu
Bạc Liêu
17-02-20TP HCM: Đầu: 1 - Đuôi: 2,
Đồng Tháp: Đầu: 5 - Đuôi: 1,
Cà Mau: Đầu: 9 - Đuôi: 4
Trúng Đặc Biệt TP HCM,
Trúng đầu 9 Cà Mau
271
16-02-20Tiền Giang: Đầu: 6 - Đuôi: 1,
Kiên Giang: Đầu: 6 - Đuôi: 5,
Đà Lạt: Đầu: 1 - Đuôi: 8
Trúng đuôi 1 Tiền Giang,
Trúng Đặc Biệt Đà Lạt
255
15-02-20TP HCM: Đầu: 0 - Đuôi: 1,
Long An: Đầu: 7 - Đuôi: 9,
Bình Phước: Đầu: 6 - Đuôi: 6,
Hậu Giang: Đầu: 1 - Đuôi: 0
Trúng đuôi 1 TP HCM,
Trúng đuôi 9 Long An,
Trúng đuôi 6 Bình Phước,
Trúng đầu 1 Hậu Giang
272
14-02-20Vĩnh Long: Đầu: 0 - Đuôi: 7,
Bình Dương: Đầu: 1 - Đuôi: 7,
Trà Vinh: Đầu: 5 - Đuôi: 1
Trúng đuôi 7 Vĩnh Long,
Trúng Đặc Biệt Bình Dương,
Trúng Đặc Biệt Trà Vinh
253
13-02-20Tây Ninh: Đầu: 3 - Đuôi: 1,
An Giang: Đầu: 3 - Đuôi: 5,
Bình Thuận: Đầu: 4 - Đuôi: 1
Trúng đuôi 1 Tây Ninh,
Trúng Đặc Biệt An Giang,
Trúng đuôi 1 Bình Thuận
208
12-02-20Đồng Nai: Đầu: 0 - Đuôi: 2,
Cần Thơ: Đầu: 7 - Đuôi: 0,
Sóc Trăng: Đầu: 4 - Đuôi: 9
Trúng Đặc Biệt Đồng Nai,
Trúng đuôi 0 Cần Thơ,
Trúng đầu 4 Sóc Trăng
265
11-02-20Bến Tre: Đầu: 8 - Đuôi: 2,
Vũng Tàu: Đầu: 2 - Đuôi: 1,
Bạc Liêu: Đầu: 9 - Đuôi: 3
Trúng đuôi 1 Vũng Tàu,
Trúng đuôi 3 Bạc Liêu
258
10-02-20TP HCM: Đầu: 2 - Đuôi: 3,
Đồng Tháp: Đầu: 5 - Đuôi: 8,
Cà Mau: Đầu: 6 - Đuôi: 6
Trúng đuôi 3 TP HCM,
Trúng đuôi 8 Đồng Tháp,
Trúng Đặc Biệt Cà Mau
265
09-02-20Tiền Giang: Đầu: 6 - Đuôi: 8,
Kiên Giang: Đầu: 6 - Đuôi: 1,
Đà Lạt: Đầu: 3 - Đuôi: 3
Trúng đuôi 8 Tiền Giang,
Trúng đuôi 1 Kiên Giang,
Trúng Đặc Biệt Đà Lạt
245
08-02-20TP HCM: Đầu: 4 - Đuôi: 1,
Long An: Đầu: 7 - Đuôi: 5,
Bình Phước: Đầu: 2 - Đuôi: 5,
Hậu Giang: Đầu: 0 - Đuôi: 4
Trúng Đặc Biệt TP HCM,
Trúng đuôi 5 Long An,
Trúng đầu 2 Bình Phước,
Trúng Đặc Biệt Hậu Giang
258
07-02-20Vĩnh Long: Đầu: 9 - Đuôi: 4,
Bình Dương: Đầu: 2 - Đuôi: 3,
Trà Vinh: Đầu: 2 - Đuôi: 2
Trúng đầu 9 Vĩnh Long,
Trúng đầu 2 Bình Dương,
Trúng đầu 2 Trà Vinh
261
06-02-20Tây Ninh: Đầu: 3 - Đuôi: 1,
An Giang: Đầu: 0 - Đuôi: 8,
Bình Thuận: Đầu: 8 - Đuôi: 2
Trúng đuôi 1 Tây Ninh,
Trúng Đặc Biệt An Giang,
Trúng Đặc Biệt Bình Thuận
246
05-02-20Đồng Nai: Đầu: 3 - Đuôi: 4,
Cần Thơ: Đầu: 6 - Đuôi: 3,
Sóc Trăng: Đầu: 7 - Đuôi: 4
Trúng đầu 3 Đồng Nai,
Trúng Đặc Biệt Cần Thơ,
Trúng đuôi 4 Sóc Trăng
239
04-02-20Bến Tre: Đầu: 3 - Đuôi: 2,
Vũng Tàu: Đầu: 7 - Đuôi: 8,
Bạc Liêu: Đầu: 3 - Đuôi: 7
Trúng đầu 3 Bến Tre,
Trúng đuôi 8 Vũng Tàu,
Trúng đầu 3 Bạc Liêu
257
03-02-20TP HCM: Đầu: 5 - Đuôi: 2,
Đồng Tháp: Đầu: 7 - Đuôi: 4,
Cà Mau: Đầu: 3 - Đuôi: 2
Trúng đầu 5 TP HCM,
Trúng đầu 3 Cà Mau
265
02-02-20Tiền Giang: Đầu: 5 - Đuôi: 1,
Kiên Giang: Đầu: 6 - Đuôi: 2,
Đà Lạt: Đầu: 1 - Đuôi: 6
Trúng đuôi 1 Tiền Giang,
Trúng Đặc Biệt Kiên Giang,
Trúng Đặc Biệt Đà Lạt
256
01-02-20TP HCM: Đầu: 0 - Đuôi: 3,
Long An: Đầu: 2 - Đuôi: 6,
Bình Phước: Đầu: 1 - Đuôi: 5,
Hậu Giang: Đầu: 7 - Đuôi: 0
Trúng đuôi 3 TP HCM,
Trúng Đặc Biệt Long An,
Trúng đầu 1 Bình Phước,
Trúng đuôi 0 Hậu Giang
244
31-01-20Vĩnh Long: Đầu: 6 - Đuôi: 0,
Bình Dương: Đầu: 8 - Đuôi: 5,
Trà Vinh: Đầu: 3 - Đuôi: 1
Trúng đuôi 0 Vĩnh Long,
Trúng đầu 3 Trà Vinh
283
30-01-20Tây Ninh: Đầu: 0 - Đuôi: 0,
An Giang: Đầu: 8 - Đuôi: 9,
Bình Thuận: Đầu: 2 - Đuôi: 5
Trúng đuôi 0 Tây Ninh,
Trúng đầu 8 An Giang,
Trúng đuôi 5 Bình Thuận
262
29-01-20Đồng Nai: Đầu: 9 - Đuôi: 6,
Cần Thơ: Đầu: 1 - Đuôi: 0,
Sóc Trăng: Đầu: 0 - Đuôi: 7
Trúng đầu 9 Đồng Nai,
Trúng Đặc Biệt Cần Thơ,
Trúng đuôi 7 Sóc Trăng
244
28-01-20Bến Tre: Đầu: 2 - Đuôi: 4,
Vũng Tàu: Đầu: 0 - Đuôi: 3,
Bạc Liêu: Đầu: 0 - Đuôi: 6
Trúng đuôi 4 Bến Tre,
Trúng đầu 0 Vũng Tàu,
Trúng đầu 0 Bạc Liêu
223
27-01-20TP HCM: Đầu: 9 - Đuôi: 9,
Đồng Tháp: Đầu: 7 - Đuôi: 4,
Cà Mau: Đầu: 8 - Đuôi: 7
Trúng đuôi 9 TP HCM,
Trúng đầu 7 Đồng Tháp,
Trúng Đặc Biệt Cà Mau
276
26-01-20Tiền Giang: Đầu: 0 - Đuôi: 0,
Kiên Giang: Đầu: 3 - Đuôi: 4,
Đà Lạt: Đầu: 0 - Đuôi: 7
Trúng đuôi 0 Tiền Giang,
Trúng đuôi 4 Kiên Giang,
Trúng đuôi 7 Đà Lạt
270
25-01-20TP HCM: Đầu: 9 - Đuôi: 9,
Long An: Đầu: 4 - Đuôi: 7,
Bình Phước: Đầu: 2 - Đuôi: 9,
Hậu Giang: Đầu: 3 - Đuôi: 1
Trúng Đặc Biệt Long An,
Trúng đầu 2 Bình Phước,
Trúng đuôi 1 Hậu Giang
256
24-01-20Vĩnh Long: Đầu: 4 - Đuôi: 8,
Bình Dương: Đầu: 3 - Đuôi: 0,
Trà Vinh: Đầu: 1 - Đuôi: 1
Trúng đuôi 8 Vĩnh Long,
Trúng Đặc Biệt Bình Dương,
Trúng đuôi 1 Trà Vinh
228
23-01-20Bình Thuận: Đầu: 9 - Đuôi: 9,
Tây Ninh: Đầu: 4 - Đuôi: 7,
An Giang: Đầu: 0 - Đuôi: 0
Trúng đầu 9 Bình Thuận,
Trúng đuôi 7 Tây Ninh,
Trúng đầu 0 An Giang
225
22-01-20Đồng Nai: Đầu: 8 - Đuôi: 7,
Cần Thơ: Đầu: 9 - Đuôi: 7,
Sóc Trăng: Đầu: 4 - Đuôi: 9
Trúng đầu 9 Cần Thơ,
Trúng đuôi 9 Sóc Trăng
241
21-01-20Bến Tre: Đầu: 5 - Đuôi: 0,
Vũng Tàu: Đầu: 7 - Đuôi: 9,
Bạc Liêu: Đầu: 0 - Đuôi: 8
Trúng đuôi 0 Bến Tre,
Trúng đầu 7 Vũng Tàu
238
20-01-20TP HCM: Đầu: 8 - Đuôi: 6,
Đồng Tháp: Đầu: 8 - Đuôi: 3,
Cà Mau: Đầu: 7 - Đuôi: 3
Trúng Đặc Biệt Đồng Tháp,
Trúng đuôi 3 Cà Mau
242
19-01-20Tiền Giang: Đầu: 2 - Đuôi: 9,
Kiên Giang: Đầu: 2 - Đuôi: 2,
Đà Lạt: Đầu: 2 - Đuôi: 7
Trúng đuôi 9 Tiền Giang,
Trúng đuôi 2 Kiên Giang,
Trúng đầu 2 Đà Lạt
240
18-01-20TP HCM: Đầu: 5 - Đuôi: 8,
Long An: Đầu: 8 - Đuôi: 1,
Bình Phước: Đầu: 2 - Đuôi: 4,
Hậu Giang: Đầu: 4 - Đuôi: 2
Trúng đầu 5 TP HCM,
Trúng đuôi 4 Bình Phước,
Trúng đuôi 2 Hậu Giang
248