Cầu Cặp Xíu Chủ Miền Nam Supper VIP,1.000.000 VNĐ

Nạp Card Nhận Số Chắc Thắng ngày :18-02-20
Sau khi nạp đủ, bấm tải lại trang để nhận sốNgày chốt Cặp Xíu Chủ VIP Kết quả Theo
18-02-20 Bến Tre
Vũng Tàu
Bạc Liêu
17-02-20TP HCM: 312,437,
Đồng Tháp: 741,572,
Cà Mau: 692,645
Trúng 312 TP HCM,
Trúng 741 Đồng Tháp,
Trúng 692 Cà Mau
403
16-02-20Tiền Giang: 311,589,
Kiên Giang: 438,180,
Đà Lạt: 718,227
Trúng 311 Tiền Giang,
Trúng 438 Kiên Giang,
Trúng 718 Đà Lạt
520
15-02-20TP HCM: 054,122,
Long An: 225,590,
Bình Phước: 436,633,
Hậu Giang: 715,354
Trúng 436 Bình Phước,
Trúng 715 Hậu Giang
732
14-02-20Vĩnh Long: 867,438,
Bình Dương: 317,529,
Trà Vinh: 151,368
Trúng 867 Vĩnh Long,
Trúng 317 Bình Dương,
Trúng 151 Trà Vinh
721
13-02-20Tây Ninh: 121,583,
An Giang: 835,619,
Bình Thuận: 281,636
Trúng 121 Tây Ninh,
Trúng 835 An Giang,
Trúng 281 Bình Thuận
855
12-02-20Đồng Nai: 902,884,
Cần Thơ: 850,775,
Sóc Trăng: 769,988
Trúng 902 Đồng Nai,
Trúng 850 Cần Thơ
351
11-02-20Bến Tre: 347,017,
Vũng Tàu: 431,277,
Bạc Liêu: 233,665
Trúng 347 Bến Tre,
Trúng 431 Vũng Tàu,
Trúng 233 Bạc Liêu
500
10-02-20TP HCM: 283,767,
Đồng Tháp: 978,756,
Cà Mau: 366,331
Trúng 283 TP HCM,
Trúng 978 Đồng Tháp,
Trúng 366 Cà Mau
865
09-02-20Tiền Giang: 078,744,
Kiên Giang: 641,693,
Đà Lạt: 233,504
Trúng 078 Tiền Giang,
Trúng 641 Kiên Giang,
Trúng 233 Đà Lạt
452
08-02-20TP HCM: 841,160,
Long An: 205,953,
Bình Phước: 727,285,
Hậu Giang: 163,676
Trúng 841 TP HCM,
Trúng 205 Long An,
Trúng 727 Bình Phước
651
07-02-20Vĩnh Long: 296,821,
Bình Dương: 425,294,
Trà Vinh: 227,276
Trúng 296 Vĩnh Long,
Trúng 425 Bình Dương,
Trúng 227 Trà Vinh
314
06-02-20Tây Ninh: 863,994,
An Giang: 108,597,
Bình Thuận: 382,852
Trúng 108 An Giang,
Trúng 382 Bình Thuận
885
05-02-20Đồng Nai: 832,546,
Cần Thơ: 663,938,
Sóc Trăng: 834,743
Trúng 832 Đồng Nai,
Trúng 663 Cần Thơ,
Trúng 834 Sóc Trăng
485
04-02-20Bến Tre: 536,708,
Vũng Tàu: 858,003,
Bạc Liêu: 378,407
Trúng 536 Bến Tre549
03-02-20TP HCM: 337,827,
Đồng Tháp: 467,803,
Cà Mau: 936,088
Trúng 936 Cà Mau320
02-02-20Tiền Giang: 571,131,
Kiên Giang: 962,424,
Đà Lạt: 733,904
Trúng 571 Tiền Giang,
Trúng 962 Kiên Giang
696
01-02-20TP HCM: 823,168,
Long An: 726,461,
Bình Phước: 216,988,
Hậu Giang: 540,775
Trúng 823 TP HCM,
Trúng 726 Long An,
Trúng 216 Bình Phước,
Trúng 540 Hậu Giang
697
31-01-20Vĩnh Long: 950,139,
Bình Dương: 792,193,
Trà Vinh: 728,227
Trúng 950 Vĩnh Long,
Trúng 792 Bình Dương
382
30-01-20Tây Ninh: 035,959,
An Giang: 888,028,
Bình Thuận: 055,836
Trúng 888 An Giang,
Trúng 055 Bình Thuận
740
29-01-20Đồng Nai: 991,357,
Cần Thơ: 810,889,
Sóc Trăng: 547,507
Trúng 991 Đồng Nai,
Trúng 810 Cần Thơ,
Trúng 547 Sóc Trăng
688
28-01-20Bến Tre: 214,190,
Vũng Tàu: 900,360,
Bạc Liêu: 205,145
Trúng 214 Bến Tre,
Trúng 900 Vũng Tàu,
Trúng 205 Bạc Liêu
436
27-01-20TP HCM: 309,665,
Đồng Tháp: 779,658,
Cà Mau: 087,482
Trúng 309 TP HCM,
Trúng 779 Đồng Tháp,
Trúng 087 Cà Mau
431
26-01-20Tiền Giang: 590,488,
Kiên Giang: 774,458,
Đà Lạt: 567,562
Trúng 590 Tiền Giang,
Trúng 774 Kiên Giang,
Trúng 567 Đà Lạt
407
25-01-20TP HCM: 989,995,
Long An: 362,847,
Bình Phước: 128,505,
Hậu Giang: 861,785
Trúng 989 TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng 128 Bình Phước,
Trúng 861 Hậu Giang
597
24-01-20Vĩnh Long: 258,395,
Bình Dương: 078,927,
Trà Vinh: 971,124
Trúng 258 Vĩnh Long,
Trúng 971 Trà Vinh
731
23-01-20Tây Ninh: 377,188,
An Giang: 758,605,
Bình Thuận: 492,537
Trúng 377 Tây Ninh,
Trúng 492 Bình Thuận
628
22-01-20Đồng Nai: 891,590,
Cần Thơ: 991,516,
Sóc Trăng: 669,569
Trúng 991 Cần Thơ,
Trúng 669 Sóc Trăng
795
21-01-20Bến Tre: 500,202,
Vũng Tàu: 170,537,
Bạc Liêu: 747,294
Trúng 500 Bến Tre,
Trúng 170 Vũng Tàu,
Trúng 747 Bạc Liêu
624
20-01-20TP HCM: 333,200,
Đồng Tháp: 183,433,
Cà Mau: 783,165
Trúng 333 TP HCM,
Trúng 183 Đồng Tháp,
Trúng 783 Cà Mau
696
19-01-20Tiền Giang: 779,102,
Kiên Giang: 662,788,
Đà Lạt: 866,215
Trúng 779 Tiền Giang,
Trúng 662 Kiên Giang
382
18-01-20TP HCM: 653,331,
Long An: 496,584,
Bình Phước: 804,395,
Hậu Giang: 462,691
Trúng 653 TP HCM,
Trúng 496 Long An,
Trúng 804 Bình Phước,
Trúng 462 Hậu Giang
500