Cầu Bạch Thủ Lô Miền Nam Víp,500.000 VNĐ

Soi cầu đẳng cấp ngày :18-02-20
Sau khi nạp đủ, bấm tải lại trang để nhận sốNgày chốt Bao Lô Kết quả Theo
18-02-20 Bến Tre
Vũng Tàu
Bạc Liêu
17-02-20TP HCM: 22,
Đồng Tháp: 25,
Cà Mau: 07
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
334
16-02-20Tiền Giang: 38,
Kiên Giang: 70,
Đà Lạt: 27
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
318
15-02-20TP HCM: 68,
Long An: 69,
Bình Phước: 30,
Hậu Giang: 77
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
372
14-02-20Vĩnh Long: 86,
Bình Dương: 02,
Trà Vinh: 72
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
374
13-02-20Tây Ninh: 15,
An Giang: 03,
Bình Thuận: 43
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
327
12-02-20Đồng Nai: 34,
Cần Thơ: 50,
Sóc Trăng: 05
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ
342
11-02-20Bến Tre: 63,
Vũng Tàu: 87,
Bạc Liêu: 63
Trúng Bến Tre,
Trúng Bạc Liêu
343
10-02-20TP HCM: 86,
Đồng Tháp: 19,
Cà Mau: 35
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
362
09-02-20Kiên Giang: 41,
Đà Lạt: 33,
Tiền Giang: 29
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt,
Trúng Tiền Giang
345
08-02-20TP HCM: 74,
Long An: 05,
Bình Phước: 89,
Hậu Giang: 97
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
374
07-02-20Vĩnh Long: 31,
Bình Dương: 00,
Trà Vinh: 16
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
344
06-02-20Tây Ninh: 83,
An Giang: 20,
Bình Thuận: 75
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
332
05-02-20Đồng Nai: 67,
Cần Thơ: 31,
Sóc Trăng: 93
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
329
04-02-20Bến Tre: 00,
Vũng Tàu: 72,
Bạc Liêu: 31
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
333
03-02-20TP HCM: 22,
Đồng Tháp: 57,
Cà Mau: 21
Trúng TP HCM,
Trúng Cà Mau
364
02-02-20Tiền Giang: 83,
Kiên Giang: 83,
Đà Lạt: 15
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang
349
01-02-20TP HCM: 35,
Long An: 54,
Bình Phước: 32,
Hậu Giang: 40
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
350
31-01-20Vĩnh Long: 17,
Bình Dương: 36,
Trà Vinh: 87
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
346
30-01-20Tây Ninh: 62,
An Giang: 17,
Bình Thuận: 73
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
352
29-01-20Đồng Nai: 41,
Cần Thơ: 92,
Sóc Trăng: 64
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
349
28-01-20Bến Tre: 24,
Vũng Tàu: 82,
Bạc Liêu: 24
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu
342
27-01-20TP HCM: 04,
Đồng Tháp: 24,
Cà Mau: 98
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
315
26-01-20Tiền Giang: 40,
Kiên Giang: 84,
Đà Lạt: 61
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
329
25-01-20TP HCM: 51,
Long An: 54,
Bình Phước: 76,
Hậu Giang: 05
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
343
24-01-20Vĩnh Long: 04,
Bình Dương: 03,
Trà Vinh: 53
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
342
23-01-20Tây Ninh: 79,
An Giang: 89,
Bình Thuận: 30
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
343
22-01-20Đồng Nai: 95,
Cần Thơ: 97,
Sóc Trăng: 35
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
346
21-01-20Bến Tre: 08,
Vũng Tàu: 97,
Bạc Liêu: 96
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
355
20-01-20TP HCM: 58,
Đồng Tháp: 62,
Cà Mau: 00
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
338
19-01-20Kiên Giang: 11,
Đà Lạt: 17,
Tiền Giang: 82
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt,
Trúng Tiền Giang
370
18-01-20TP HCM: 45,
Long An: 00,
Bình Phước: 13,
Hậu Giang: 16
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
352