Cầu Lô Xiên 4 Víp MB,500.000 VNĐ

Nạp thẻ nhận số Siêu víp ngày :18-02-20
NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐ
Ngày chốt Lô xiên 4 Kết quả Theo
18-02-20
17-02-2009,91,66,55Trượt140
16-02-2076,23,33,37Trúng123
15-02-2078,20,76,51Trúng169
14-02-2088,92,25,89Trúng166
13-02-2013,22,23,77Trúng165
12-02-2055,61,29,47Trúng150
11-02-2011,36,86,94Trúng154
10-02-2057,78,60,02Trúng132
09-02-2066,78,47,09Trúng146
08-02-2025,19,87,66Trượt148
07-02-2096,40,90,74Trúng122
06-02-2009,76,00,17Trúng138
05-02-2085,21,73,49Trượt163
04-02-2010,67,59,36Trúng161
03-02-2079,91,88,99Trúng136
02-02-2073,92,18,50Trúng134
01-02-2030,63,71,22Trúng149
31-01-2036,66,64,29Trúng160
30-01-2023,97,38,45Trúng127
29-01-2074,65,28,15Trúng157
28-01-2083,33,59,45Trúng148
23-01-2070,83,80,20Trúng135
22-01-2036,21,75,58Trúng149
21-01-2083,12,74,61Trượt131
20-01-2026,73,50,55Trượt125
19-01-2039,37,34,72Trúng143
18-01-2071,80,37,46Trúng136
17-01-2071,49,28,38Trúng141
16-01-2062,73,83,89Trượt128