Cầu Đề đầu đuôi Miền Bắc siêu VIP,400.000 VNĐ

Đã Có Số Chắc ăn ngày :18-02-20
Sau khi nạp đủ, bấm tải lại trang để nhận sốNgày chốt Đề đầu đuôi Kết quả Theo
18-02-20
17-02-20Đầu: 1 - Đuôi: 8Trúng đầu 1286
16-02-20Đầu: 7 - Đuôi: 3Trượt296
15-02-20Đầu: 1 - Đuôi: 6Trúng đầu 1252
14-02-20Đầu: 7 - Đuôi: 5Trúng đuôi 5257
13-02-20Đầu: 2 - Đuôi: 2Trúng đuôi 2271
12-02-20Đầu: 3 - Đuôi: 7Trúng đuôi 7257
11-02-20Đầu: 9 - Đuôi: 9Trúng đầu 9252
10-02-20Đầu: 7 - Đuôi: 5Trúng đuôi 5280
09-02-20Đầu: 6 - Đuôi: 7Trúng đuôi 7268
08-02-20Đầu: 9 - Đuôi: 4Trúng đầu 9294
07-02-20Đầu: 7 - Đuôi: 1Trúng đầu 7288
06-02-20Đầu: 8 - Đuôi: 5Trúng đuôi 5282
05-02-20Đầu: 1 - Đuôi: 0Trúng đầu 1252
04-02-20Đầu: 1 - Đuôi: 6Trúng đầu 1290
03-02-20Đầu: 0 - Đuôi: 7Trúng Đề268
02-02-20Đầu: 3 - Đuôi: 4Trúng Đề269
01-02-20Đầu: 6 - Đuôi: 0Trúng đuôi 0289
31-01-20Đầu: 1 - Đuôi: 4Trúng đầu 1252
30-01-20Đầu: 4 - Đuôi: 2Trúng đuôi 2276
29-01-20Đầu: 6 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9282
28-01-20Đầu: 4 - Đuôi: 9Trúng đầu 4263
23-01-20Đầu: 8 - Đuôi: 3Trượt259
22-01-20Đầu: 0 - Đuôi: 6Trượt284
21-01-20Đầu: 7 - Đuôi: 7Trúng đuôi 7299
20-01-20Đầu: 5 - Đuôi: 0Trúng Đề276
19-01-20Đầu: 0 - Đuôi: 1Trúng đuôi 1256
18-01-20Đầu: 8 - Đuôi: 6Trúng đuôi 6267
17-01-20Đầu: 1 - Đuôi: 1Trúng đuôi 1294
16-01-20Đầu: 8 - Đuôi: 2Trúng Đề290