Cầu Xíu Chủ Miền Trung Supper VIP,500.000 VNĐ

Chốt số đẹp tối nay ngày :18-09-19


Nạp hoàn tất, vui lòng tải lại trang để nhận sốNgày chốt Xíu Chủ VIP Kết quả Theo
18-09-19 Đà Nẵng
Khánh Hòa
17-09-19Đắc Lắc: 854,
Quảng Nam: 727
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
214
16-09-19TT Huế: 734,
Phú Yên: 909
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
897
15-09-19Kon Tum: 967,
Khánh Hòa: 571
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
347
14-09-19Đà Nẵng: 451,
Quảng Ngãi: 786,
Đắc Nông: 497
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
531
13-09-19Gia Lai: 992,
Ninh Thuận: 570
Trúng Gia Lai725
12-09-19Bình Định: 912,
Quảng Trị: 781,
Quảng Bình: 591
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
628
11-09-19Đà Nẵng: 761,
Khánh Hòa: 918
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
421
10-09-19Đắc Lắc: 254,
Quảng Nam: 164
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
409
09-09-19Phú Yên: 687,
TT Huế: 227
Trúng Phú Yên,
Trúng TT Huế
538
08-09-19Kon Tum: 743,
Khánh Hòa: 015
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
736
07-09-19Đà Nẵng: 411,
Quảng Ngãi: 964,
Đắc Nông: 925
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi
634
06-09-19Gia Lai: 019,
Ninh Thuận: 285
Trúng Ninh Thuận642
05-09-19Bình Định: 779,
Quảng Trị: 999,
Quảng Bình: 099
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
489
04-09-19Đà Nẵng: 228,
Khánh Hòa: 471
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
447
03-09-19Đắc Lắc: 866,
Quảng Nam: 960
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
176
02-09-19TT Huế: 103,
Phú Yên: 280
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
162
01-09-19Kon Tum: 133,
Khánh Hòa: 385
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
670
31-08-19Đà Nẵng: 435,
Quảng Ngãi: 655,
Đắc Nông: 420
Trúng Quảng Ngãi493
30-08-19Gia Lai: 712,
Ninh Thuận: 988
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
400
29-08-19Bình Định: 685,
Quảng Trị: 067,
Quảng Bình: 596
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
224
28-08-19Đà Nẵng: 552,
Khánh Hòa: 322
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
175
27-08-19Đắc Lắc: 822,
Quảng Nam: 987
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
677
26-08-19TT Huế: 487,
Phú Yên: 815
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
904
25-08-19Kon Tum: 236,
Khánh Hòa: 149
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
723
24-08-19Đà Nẵng: 448,
Quảng Ngãi: 164,
Đắc Nông: 815
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
663
23-08-19Gia Lai: 181,
Ninh Thuận: 221
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
596
22-08-19Bình Định: 486,
Quảng Trị: 612,
Quảng Bình: 880
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
564
21-08-19Đà Nẵng: 372,
Khánh Hòa: 858
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
513
20-08-19Đắc Lắc: 952,
Quảng Nam: 585
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
574
19-08-19TT Huế: 755,
Phú Yên: 057
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
560
18-08-19Kon Tum: 108,
Khánh Hòa: 893
Trúng Kon Tum296