Cầu Đề Đặc Biệt Miền Trung Víp,300.000 VNĐ

soi số chuẩn nhất ngày :28-01-20


Nạp hoàn tất, vui lòng tải lại trang để nhận sốNgày chốt Đề Kết quả Theo
28-01-20 Đắc Lắc
Quảng Nam
27-01-20TT Huế: 01,
Phú Yên: 24
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
274
26-01-20Kon Tum: 87,
Khánh Hòa: 81
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
246
25-01-20Đà Nẵng: 04,
Quảng Ngãi: 95,
Đắc Nông: 29
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
271
24-01-20Gia Lai: 03,
Ninh Thuận: 22
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
222
23-01-20Bình Định: 07,
Quảng Trị: 60,
Quảng Bình: 10
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị
216
22-01-20Đà Nẵng: 07,
Khánh Hòa: 03
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
214
21-01-20Đắc Lắc: 41,
Quảng Nam: 93
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
248
20-01-20TT Huế: 51,
Phú Yên: 21
Trúng Phú Yên273
19-01-20Kon Tum: 64,
Khánh Hòa: 42
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
241
18-01-20Đà Nẵng: 65,
Quảng Ngãi: 40,
Đắc Nông: 36
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
272
17-01-20Gia Lai: 02,
Ninh Thuận: 15
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
281
16-01-20Quảng Bình: 61,
Bình Định: 27,
Quảng Trị: 72
Trúng Quảng Bình,
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị
259
15-01-20Đà Nẵng: 61,
Khánh Hòa: 98
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
246
14-01-20Đắc Lắc: 93,
Quảng Nam: 11
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
223
13-01-20TT Huế: 96,
Phú Yên: 92
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
270
12-01-20Kon Tum: 60,
Khánh Hòa: 80
Trúng Kon Tum259
11-01-20Đà Nẵng: 38,
Quảng Ngãi: 31,
Đắc Nông: 25
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
233
10-01-20Gia Lai: 02,
Ninh Thuận: 45
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
274
09-01-20Bình Định: 10,
Quảng Trị: 94,
Quảng Bình: 27
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
232
08-01-20Đà Nẵng: 95,
Khánh Hòa: 40
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
258
07-01-20Đắc Lắc: 63,
Quảng Nam: 06
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
223
06-01-20TT Huế: 02,
Phú Yên: 27
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
224
05-01-20Kon Tum: 55,
Khánh Hòa: 46
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
234
04-01-20Đà Nẵng: 60,
Quảng Ngãi: 76,
Đắc Nông: 26
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi
270
03-01-20Gia Lai: 87,
Ninh Thuận: 20
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
234
02-01-20Bình Định: 26,
Quảng Trị: 00,
Quảng Bình: 20
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
239
01-01-20Đà Nẵng: 54,
Khánh Hòa: 65
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
268
31-12-19Đắc Lắc: 41,
Quảng Nam: 24
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
280
30-12-19TT Huế: 93,
Phú Yên: 57
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
283
29-12-19Kon Tum: 01,
Khánh Hòa: 80
Trúng Khánh Hòa245
28-12-19Đà Nẵng: 96,
Quảng Ngãi: 91,
Đắc Nông: 06
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi
249