Cầu Đề Đặc Biệt Miền Trung Víp,300.000 VNĐ

Soi cầu đẳng cấp ngày :16-09-19


Nạp hoàn tất, vui lòng tải lại trang để nhận sốNgày chốt Đề Kết quả Theo
16-09-19 TT Huế
Phú Yên
15-09-19Kon Tum: 67,
Khánh Hòa: 71
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
248
14-09-19Đà Nẵng: 51,
Quảng Ngãi: 86,
Đắc Nông: 97
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
235
13-09-19Gia Lai: 92,
Ninh Thuận: 72
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
257
12-09-19Bình Định: 20,
Quảng Trị: 81,
Quảng Bình: 91
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
227
11-09-19Đà Nẵng: 61,
Khánh Hòa: 18
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
237
10-09-19Đắc Lắc: 54,
Quảng Nam: 64
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
252
09-09-19TT Huế: 27,
Phú Yên: 87
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
262
08-09-19Kon Tum: 22,
Khánh Hòa: 15
Trúng Khánh Hòa230
07-09-19Đà Nẵng: 11,
Quảng Ngãi: 64,
Đắc Nông: 60
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
248
06-09-19Gia Lai: 64,
Ninh Thuận: 85
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
241
05-09-19Quảng Bình: 99,
Bình Định: 79,
Quảng Trị: 99
Trúng Quảng Bình,
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị
232
04-09-19Đà Nẵng: 28,
Khánh Hòa: 71
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
242
03-09-19Đắc Lắc: 66,
Quảng Nam: 60
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
259
02-09-19Phú Yên: 80,
TT Huế: 03
Trúng Phú Yên,
Trúng TT Huế
224
01-09-19Kon Tum: 33,
Khánh Hòa: 85
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
256
31-08-19Đà Nẵng: 11,
Quảng Ngãi: 55,
Đắc Nông: 06
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
222
30-08-19Gia Lai: 12,
Ninh Thuận: 88
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
243
29-08-19Bình Định: 85,
Quảng Trị: 67,
Quảng Bình: 96
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
240
28-08-19Đà Nẵng: 52,
Khánh Hòa: 22
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
268
27-08-19Đắc Lắc: 22,
Quảng Nam: 87
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
249
26-08-19TT Huế: 87,
Phú Yên: 15
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
267
25-08-19Kon Tum: 36,
Khánh Hòa: 49
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
252
24-08-19Đà Nẵng: 48,
Quảng Ngãi: 64,
Đắc Nông: 15
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
245
23-08-19Gia Lai: 81,
Ninh Thuận: 21
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
254
22-08-19Bình Định: 86,
Quảng Trị: 12,
Quảng Bình: 54
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị
232
21-08-19Đà Nẵng: 72,
Khánh Hòa: 58
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
256
20-08-19Đắc Lắc: 52,
Quảng Nam: 85
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
248
19-08-19TT Huế: 55,
Phú Yên: 75
Trúng TT Huế230
18-08-19Kon Tum: 08,
Khánh Hòa: 28
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
254
17-08-19Đà Nẵng: 14,
Quảng Ngãi: 64,
Đắc Nông: 30
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
251
16-08-19Gia Lai: 30,
Ninh Thuận: 53
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
244