Cầu Đề đầu đuôi Miền Trung Siêu Vip,500.000 VNĐ

Soi cầu chuẩn xác ngày :16-09-19
Sau khi nạp đủ, bấm tải lại trang để nhận sốNgày chốt Đầu đuôi giải Đặc Biệt Kết quả Theo
16-09-19 TT Huế
Phú Yên
15-09-19Kon Tum: Đầu: 6 - Đuôi: 8,
Khánh Hòa: Đầu: 7 - Đuôi: 1
Trúng đầu 6 Kon Tum,
Trúng Đặc Biệt Khánh Hòa
223
14-09-19Đà Nẵng: Đầu: 9 - Đuôi: 1,
Quảng Ngãi: Đầu: 8 - Đuôi: 9,
Đắc Nông: Đầu: 9 - Đuôi: 0
Trúng đuôi 1 Đà Nẵng,
Trúng đầu 8 Quảng Ngãi,
Trúng đầu 9 Đắc Nông
243
13-09-19Gia Lai: Đầu: 9 - Đuôi: 1,
Ninh Thuận: Đầu: 0 - Đuôi: 2
Trúng đầu 9 Gia Lai,
Trúng đuôi 2 Ninh Thuận
235
12-09-19Bình Định: Đầu: 4 - Đuôi: 3,
Quảng Trị: Đầu: 2 - Đuôi: 2,
Quảng Bình: Đầu: 6 - Đuôi: 1
Trúng đuôi 3 Bình Định,
Trúng đuôi 1 Quảng Bình
242
11-09-19Đà Nẵng: Đầu: 8 - Đuôi: 2,
Khánh Hòa: Đầu: 7 - Đuôi: 8
Trúng đuôi 8 Khánh Hòa264
10-09-19Đắc Lắc: Đầu: 7 - Đuôi: 4,
Quảng Nam: Đầu: 9 - Đuôi: 4
Trúng đuôi 4 Đắc Lắc,
Trúng đuôi 4 Quảng Nam
250
09-09-19TT Huế: Đầu: 2 - Đuôi: 7,
Phú Yên: Đầu: 8 - Đuôi: 7
Trúng Đặc Biệt TT Huế,
Trúng Đặc Biệt Phú Yên
234
08-09-19Kon Tum: Đầu: 2 - Đuôi: 3,
Khánh Hòa: Đầu: 1 - Đuôi: 3
Trúng đuôi 3 Kon Tum,
Trúng đầu 1 Khánh Hòa
248
07-09-19Đà Nẵng: Đầu: 1 - Đuôi: 9,
Quảng Ngãi: Đầu: 0 - Đuôi: 1,
Đắc Nông: Đầu: 6 - Đuôi: 5
Trúng đầu 1 Đà Nẵng,
Trúng đầu 6 Đắc Nông
278
06-09-19Gia Lai: Đầu: 4 - Đuôi: 4,
Ninh Thuận: Đầu: 8 - Đuôi: 5
Trúng đuôi 4 Gia Lai,
Trúng Đặc Biệt Ninh Thuận
268
05-09-19Bình Định: Đầu: 8 - Đuôi: 9,
Quảng Trị: Đầu: 1 - Đuôi: 9,
Quảng Bình: Đầu: 3 - Đuôi: 9
Trúng đuôi 9 Bình Định,
Trúng đuôi 9 Quảng Trị,
Trúng đuôi 9 Quảng Bình
264
04-09-19Đà Nẵng: Đầu: 2 - Đuôi: 1,
Khánh Hòa: Đầu: 7 - Đuôi: 6
Trúng đầu 2 Đà Nẵng,
Trúng đầu 7 Khánh Hòa
230
03-09-19Đắc Lắc: Đầu: 6 - Đuôi: 6,
Quảng Nam: Đầu: 6 - Đuôi: 6
Trúng Đặc Biệt Đắc Lắc,
Trúng đầu 6 Quảng Nam
262
02-09-19TT Huế: Đầu: 0 - Đuôi: 6,
Phú Yên: Đầu: 8 - Đuôi: 6
Trúng đầu 0 TT Huế,
Trúng đầu 8 Phú Yên
222
01-09-19Kon Tum: Đầu: 3 - Đuôi: 3,
Khánh Hòa: Đầu: 8 - Đuôi: 3
Trúng Đặc Biệt Kon Tum,
Trúng đầu 8 Khánh Hòa
268
31-08-19Đà Nẵng: Đầu: 1 - Đuôi: 7,
Quảng Ngãi: Đầu: 9 - Đuôi: 5,
Đắc Nông: Đầu: 0 - Đuôi: 0
Trúng đầu 1 Đà Nẵng,
Trúng đuôi 5 Quảng Ngãi,
Trúng đầu 0 Đắc Nông
240
30-08-19Gia Lai: Đầu: 1 - Đuôi: 4,
Ninh Thuận: Đầu: 2 - Đuôi: 8
Trúng đầu 1 Gia Lai,
Trúng đuôi 8 Ninh Thuận
210
29-08-19Bình Định: Đầu: 8 - Đuôi: 7,
Quảng Trị: Đầu: 6 - Đuôi: 8,
Quảng Bình: Đầu: 6 - Đuôi: 6
Trúng đầu 8 Bình Định,
Trúng đuôi 6 Quảng Bình
277
28-08-19Đà Nẵng: Đầu: 9 - Đuôi: 2,
Khánh Hòa: Đầu: 2 - Đuôi: 9
Trúng đuôi 2 Đà Nẵng,
Trúng đầu 2 Khánh Hòa
259
27-08-19Đắc Lắc: Đầu: 2 - Đuôi: 0,
Quảng Nam: Đầu: 0 - Đuôi: 7
Trúng đầu 2 Đắc Lắc,
Trúng đuôi 7 Quảng Nam
289
26-08-19TT Huế: Đầu: 8 - Đuôi: 3,
Phú Yên: Đầu: 2 - Đuôi: 5
Trúng đầu 8 TT Huế,
Trúng đuôi 5 Phú Yên
238
25-08-19Kon Tum: Đầu: 8 - Đuôi: 6,
Khánh Hòa: Đầu: 4 - Đuôi: 4
Trúng đuôi 6 Kon Tum,
Trúng đầu 4 Khánh Hòa
292
24-08-19Đà Nẵng: Đầu: 4 - Đuôi: 9,
Quảng Ngãi: Đầu: 6 - Đuôi: 4,
Đắc Nông: Đầu: 1 - Đuôi: 5
Trúng đầu 4 Đà Nẵng,
Trúng Đặc Biệt Quảng Ngãi,
Trúng Đặc Biệt Đắc Nông
229
23-08-19Gia Lai: Đầu: 8 - Đuôi: 6,
Ninh Thuận: Đầu: 6 - Đuôi: 1
Trúng đầu 8 Gia Lai,
Trúng đuôi 1 Ninh Thuận
251
22-08-19Bình Định: Đầu: 9 - Đuôi: 6,
Quảng Trị: Đầu: 5 - Đuôi: 2,
Quảng Bình: Đầu: 8 - Đuôi: 6
Trúng đuôi 6 Bình Định,
Trúng đuôi 2 Quảng Trị,
Trúng đầu 8 Quảng Bình
227
21-08-19Đà Nẵng: Đầu: 7 - Đuôi: 4,
Khánh Hòa: Đầu: 5 - Đuôi: 4
Trúng đầu 7 Đà Nẵng,
Trúng đầu 5 Khánh Hòa
234
20-08-19Đắc Lắc: Đầu: 5 - Đuôi: 2,
Quảng Nam: Đầu: 8 - Đuôi: 7
Trúng Đặc Biệt Đắc Lắc,
Trúng đầu 8 Quảng Nam
264
19-08-19TT Huế: Đầu: 5 - Đuôi: 5,
Phú Yên: Đầu: 7 - Đuôi: 2
Trúng Đặc Biệt TT Huế261
18-08-19Kon Tum: Đầu: 3 - Đuôi: 8,
Khánh Hòa: Đầu: 2 - Đuôi: 1
Trúng đuôi 8 Kon Tum,
Trúng đầu 2 Khánh Hòa
212
17-08-19Đà Nẵng: Đầu: 2 - Đuôi: 4,
Quảng Ngãi: Đầu: 6 - Đuôi: 4,
Đắc Nông: Đầu: 3 - Đuôi: 0
Trúng đuôi 4 Đà Nẵng,
Trúng Đặc Biệt Quảng Ngãi,
Trúng Đặc Biệt Đắc Nông
262
16-08-19Gia Lai: Đầu: 3 - Đuôi: 0,
Ninh Thuận: Đầu: 1 - Đuôi: 3
Trúng Đặc Biệt Gia Lai,
Trúng đuôi 3 Ninh Thuận
255