Cầu Đề đầu đuôi Miền Trung Siêu Vip,500.000 VNĐ

Không trúng không lấy tiền ngày :24-01-20
Sau khi nạp đủ, bấm tải lại trang để nhận sốNgày chốt Đầu đuôi giải Đặc Biệt Kết quả Theo
24-01-20 Gia Lai
Ninh Thuận
23-01-20Bình Định: Đầu: 3 - Đuôi: 8,
Quảng Trị: Đầu: 6 - Đuôi: 0,
Quảng Bình: Đầu: 1 - Đuôi: 5
Trúng Đặc Biệt Quảng Trị,
Trúng đuôi 5 Quảng Bình
242
22-01-20Đà Nẵng: Đầu: 3 - Đuôi: 7,
Khánh Hòa: Đầu: 0 - Đuôi: 7
Trúng đuôi 7 Đà Nẵng,
Trúng đầu 0 Khánh Hòa
242
21-01-20Đắc Lắc: Đầu: 4 - Đuôi: 1,
Quảng Nam: Đầu: 9 - Đuôi: 2
Trúng Đặc Biệt Đắc Lắc,
Trúng đầu 9 Quảng Nam
223
20-01-20TT Huế: Đầu: 3 - Đuôi: 4,
Phú Yên: Đầu: 6 - Đuôi: 6
Trúng đầu 3 TT Huế244
19-01-20Kon Tum: Đầu: 7 - Đuôi: 4,
Khánh Hòa: Đầu: 4 - Đuôi: 2
Trúng đuôi 4 Kon Tum,
Trúng Đặc Biệt Khánh Hòa
213
18-01-20Đà Nẵng: Đầu: 5 - Đuôi: 5,
Quảng Ngãi: Đầu: 1 - Đuôi: 0,
Đắc Nông: Đầu: 0 - Đuôi: 6
Trúng đuôi 5 Đà Nẵng,
Trúng đuôi 0 Quảng Ngãi,
Trúng đuôi 6 Đắc Nông
246
17-01-20Gia Lai: Đầu: 0 - Đuôi: 7,
Ninh Thuận: Đầu: 1 - Đuôi: 5
Trúng đầu 0 Gia Lai,
Trúng Đặc Biệt Ninh Thuận
239
16-01-20Bình Định: Đầu: 2 - Đuôi: 2,
Quảng Trị: Đầu: 7 - Đuôi: 2,
Quảng Bình: Đầu: 6 - Đuôi: 9
Trúng đầu 2 Bình Định,
Trúng Đặc Biệt Quảng Trị,
Trúng đầu 6 Quảng Bình
222
15-01-20Đà Nẵng: Đầu: 9 - Đuôi: 1,
Khánh Hòa: Đầu: 9 - Đuôi: 3
Trúng đuôi 1 Đà Nẵng,
Trúng đầu 9 Khánh Hòa
227
14-01-20Đắc Lắc: Đầu: 9 - Đuôi: 9,
Quảng Nam: Đầu: 5 - Đuôi: 1
Trúng đầu 9 Đắc Lắc,
Trúng đuôi 1 Quảng Nam
270
13-01-20TT Huế: Đầu: 9 - Đuôi: 6,
Phú Yên: Đầu: 3 - Đuôi: 2
Trúng Đặc Biệt TT Huế,
Trúng đuôi 2 Phú Yên
215
12-01-20Kon Tum: Đầu: 8 - Đuôi: 0,
Khánh Hòa: Đầu: 5 - Đuôi: 0
Trúng đuôi 0 Kon Tum,
Trúng đuôi 0 Khánh Hòa
273
11-01-20Đà Nẵng: Đầu: 3 - Đuôi: 6,
Quảng Ngãi: Đầu: 6 - Đuôi: 1,
Đắc Nông: Đầu: 2 - Đuôi: 7
Trúng đầu 3 Đà Nẵng,
Trúng đuôi 1 Quảng Ngãi,
Trúng đầu 2 Đắc Nông
223
10-01-20Gia Lai: Đầu: 0 - Đuôi: 2,
Ninh Thuận: Đầu: 4 - Đuôi: 5
Trúng Đặc Biệt Gia Lai,
Trúng Đặc Biệt Ninh Thuận
253
09-01-20Bình Định: Đầu: 0 - Đuôi: 0,
Quảng Trị: Đầu: 9 - Đuôi: 2,
Quảng Bình: Đầu: 2 - Đuôi: 7
Trúng đuôi 0 Bình Định,
Trúng đầu 9 Quảng Trị,
Trúng Đặc Biệt Quảng Bình
241
08-01-20Đà Nẵng: Đầu: 9 - Đuôi: 3,
Khánh Hòa: Đầu: 3 - Đuôi: 0
Trúng đầu 9 Đà Nẵng,
Trúng đuôi 0 Khánh Hòa
250
07-01-20Đắc Lắc: Đầu: 2 - Đuôi: 3,
Quảng Nam: Đầu: 9 - Đuôi: 0
Trúng đuôi 3 Đắc Lắc250
06-01-20TT Huế: Đầu: 0 - Đuôi: 2,
Phú Yên: Đầu: 2 - Đuôi: 7
Trúng Đặc Biệt TT Huế,
Trúng Đặc Biệt Phú Yên
208
05-01-20Kon Tum: Đầu: 9 - Đuôi: 5,
Khánh Hòa: Đầu: 4 - Đuôi: 5
Trúng đuôi 5 Kon Tum,
Trúng đầu 4 Khánh Hòa
266
04-01-20Đà Nẵng: Đầu: 1 - Đuôi: 9,
Quảng Ngãi: Đầu: 7 - Đuôi: 0,
Đắc Nông: Đầu: 1 - Đuôi: 2
Trúng đầu 7 Quảng Ngãi,
Trúng đầu 1 Đắc Nông
222
03-01-20Gia Lai: Đầu: 8 - Đuôi: 7,
Ninh Thuận: Đầu: 6 - Đuôi: 2
Trúng Đặc Biệt Gia Lai252
02-01-20Bình Định: Đầu: 7 - Đuôi: 6,
Quảng Trị: Đầu: 8 - Đuôi: 0,
Quảng Bình: Đầu: 2 - Đuôi: 0
Trúng đuôi 6 Bình Định,
Trúng đuôi 0 Quảng Trị,
Trúng Đặc Biệt Quảng Bình
228
01-01-20Đà Nẵng: Đầu: 5 - Đuôi: 0,
Khánh Hòa: Đầu: 7 - Đuôi: 5
Trúng đầu 5 Đà Nẵng,
Trúng đuôi 5 Khánh Hòa
217
31-12-19Đắc Lắc: Đầu: 4 - Đuôi: 4,
Quảng Nam: Đầu: 2 - Đuôi: 4
Trúng đầu 4 Đắc Lắc,
Trúng Đặc Biệt Quảng Nam
269
30-12-19TT Huế: Đầu: 5 - Đuôi: 3,
Phú Yên: Đầu: 3 - Đuôi: 7
Trúng đuôi 3 TT Huế,
Trúng đuôi 7 Phú Yên
223
29-12-19Kon Tum: Đầu: 5 - Đuôi: 0,
Khánh Hòa: Đầu: 8 - Đuôi: 0
Trúng đuôi 0 Kon Tum,
Trúng Đặc Biệt Khánh Hòa
218
28-12-19Đà Nẵng: Đầu: 9 - Đuôi: 6,
Quảng Ngãi: Đầu: 2 - Đuôi: 2,
Đắc Nông: Đầu: 0 - Đuôi: 9
Trúng Đặc Biệt Đà Nẵng,
Trúng Đặc Biệt Đắc Nông
254
27-12-19Gia Lai: Đầu: 4 - Đuôi: 2,
Ninh Thuận: Đầu: 3 - Đuôi: 7
Trúng đuôi 2 Gia Lai256
26-12-19Bình Định: Đầu: 7 - Đuôi: 8,
Quảng Trị: Đầu: 4 - Đuôi: 6,
Quảng Bình: Đầu: 0 - Đuôi: 6
Trúng đuôi 8 Bình Định,
Trúng đầu 4 Quảng Trị,
Trúng đuôi 6 Quảng Bình
271
25-12-19Đà Nẵng: Đầu: 3 - Đuôi: 5,
Khánh Hòa: Đầu: 2 - Đuôi: 7
Trúng đầu 3 Đà Nẵng,
Trúng Đặc Biệt Khánh Hòa
251
24-12-19Đắc Lắc: Đầu: 2 - Đuôi: 1,
Quảng Nam: Đầu: 3 - Đuôi: 9
Trúng đuôi 1 Đắc Lắc253