Cầu Xíu Chủ Miền Nam Supper VIP,500.000 VNĐ

Soi cầu online chuẩn ngày :18-09-19


Nạp hoàn tất, vui lòng tải lại trang để nhận sốNgày chốt Xíu Chủ VIP Kết quả Theo
18-09-19 Đồng Nai
Cần Thơ
Sóc Trăng
17-09-19Bến Tre: 282,
Vũng Tàu: 283,
Bạc Liêu: 962
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
461
16-09-19TP HCM: 767,
Đồng Tháp: 409,
Cà Mau: 591
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
360
15-09-19Tiền Giang: 846,
Kiên Giang: 409,
Đà Lạt: 878
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
663
14-09-19TP HCM: 755,
Long An: 375,
Bình Phước: 640,
Hậu Giang: 661
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
398
13-09-19Vĩnh Long: 648,
Bình Dương: 701,
Trà Vinh: 873
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
703
12-09-19Tây Ninh: 568,
An Giang: 645,
Bình Thuận: 382
Trúng Tây Ninh,
Trúng Bình Thuận
614
11-09-19Đồng Nai: 372,
Cần Thơ: 220,
Sóc Trăng: 101
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
562
10-09-19Bến Tre: 649,
Vũng Tàu: 698,
Bạc Liêu: 059
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu
408
09-09-19TP HCM: 715,
Đồng Tháp: 260,
Cà Mau: 025
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
431
08-09-19Tiền Giang: 387,
Kiên Giang: 659,
Đà Lạt: 914
Trúng Tiền Giang,
Trúng Đà Lạt
263
07-09-19TP HCM: 113,
Long An: 883,
Bình Phước: 574,
Hậu Giang: 839
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
368
06-09-19Vĩnh Long: 032,
Bình Dương: 226,
Trà Vinh: 693
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
461
05-09-19Tây Ninh: 397,
An Giang: 488,
Bình Thuận: 493
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
539
04-09-19Đồng Nai: 081,
Cần Thơ: 697,
Sóc Trăng: 819
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
644
03-09-19Bến Tre: 943,
Vũng Tàu: 942,
Bạc Liêu: 127
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
794
02-09-19TP HCM: 039,
Đồng Tháp: 414,
Cà Mau: 193
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
471
01-09-19Tiền Giang: 654,
Kiên Giang: 263,
Đà Lạt: 156
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
814
31-08-19TP HCM: 305,
Long An: 200,
Bình Phước: 807,
Hậu Giang: 378
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
483
30-08-19Vĩnh Long: 270,
Bình Dương: 777,
Trà Vinh: 448
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
641
29-08-19Tây Ninh: 010,
An Giang: 532,
Bình Thuận: 962
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
402
28-08-19Đồng Nai: 579,
Cần Thơ: 206,
Sóc Trăng: 212
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
603
27-08-19Bến Tre: 094,
Vũng Tàu: 138,
Bạc Liêu: 131
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu
372
26-08-19TP HCM: 629,
Đồng Tháp: 504,
Cà Mau: 508
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
523
25-08-19Tiền Giang: 862,
Kiên Giang: 257,
Đà Lạt: 717
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
492
24-08-19TP HCM: 266,
Long An: 619,
Bình Phước: 969,
Hậu Giang: 596
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
409
23-08-19Vĩnh Long: 493,
Bình Dương: 374,
Trà Vinh: 683
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
669
22-08-19Tây Ninh: 240,
An Giang: 869,
Bình Thuận: 243
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang
434
21-08-19Đồng Nai: 220,
Cần Thơ: 106,
Sóc Trăng: 306
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
639
20-08-19Bến Tre: 635,
Vũng Tàu: 875,
Bạc Liêu: 269
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
764
19-08-19TP HCM: 120,
Đồng Tháp: 809,
Cà Mau: 800
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
317
18-08-19Tiền Giang: 463,
Kiên Giang: 038,
Đà Lạt: 170
Trúng Tiền Giang,
Trúng Đà Lạt
562