Cầu Đầu đuôi giải tám Miền Nam Siêu VIP,300.000 VNĐ

Đã chốt Số Chắc ăn ngày :24-01-20


Nạp hoàn tất, vui lòng tải lại trang để nhận sốNgày chốt Đầu Đuôi Giải Tám Kết quả Theo
24-01-20 Vĩnh Long
Bình Dương
Trà Vinh
23-01-20Tây Ninh: Đầu: 2 - Đuôi: 5,
An Giang: Đầu: 9 - Đuôi: 2,
Bình Thuận: Đầu: 6 - Đuôi: 5
Trúng đầu 2 Tây Ninh,
Trúng đầu 9 An Giang,
Trúng Giải Tám Bình Thuận
262
22-01-20Đồng Nai: Đầu: 9 - Đuôi: 8,
Cần Thơ: Đầu: 6 - Đuôi: 6,
Sóc Trăng: Đầu: 2 - Đuôi: 3
Trúng đầu 9 Đồng Nai,
Trúng Giải Tám Sóc Trăng
252
21-01-20Bến Tre: Đầu: 6 - Đuôi: 3,
Vũng Tàu: Đầu: 5 - Đuôi: 4,
Bạc Liêu: Đầu: 6 - Đuôi: 7
Trúng đuôi 3 Bến Tre,
Trúng đầu 5 Vũng Tàu,
Trúng đuôi 7 Bạc Liêu
245
20-01-20TP HCM: Đầu: 2 - Đuôi: 5,
Đồng Tháp: Đầu: 6 - Đuôi: 5,
Cà Mau: Đầu: 1 - Đuôi: 4
Trúng đầu 2 TP HCM,
Trúng đuôi 4 Cà Mau
248
19-01-20Tiền Giang: Đầu: 1 - Đuôi: 0,
Kiên Giang: Đầu: 8 - Đuôi: 0,
Đà Lạt: Đầu: 1 - Đuôi: 6
Trúng đầu 8 Kiên Giang,
Trúng Giải Tám Đà Lạt
249
18-01-20TP HCM: Đầu: 1 - Đuôi: 3,
Long An: Đầu: 1 - Đuôi: 7,
Bình Phước: Đầu: 9 - Đuôi: 1,
Hậu Giang: Đầu: 0 - Đuôi: 1
Trúng đầu 1 Long An,
Trúng đuôi 1 Bình Phước,
Trúng đuôi 1 Hậu Giang
270
17-01-20Vĩnh Long: Đầu: 2 - Đuôi: 1,
Bình Dương: Đầu: 9 - Đuôi: 5,
Trà Vinh: Đầu: 6 - Đuôi: 3
Trúng đầu 2 Vĩnh Long,
Trúng Giải Tám Bình Dương,
Trúng đầu 6 Trà Vinh
221
16-01-20Tây Ninh: Đầu: 9 - Đuôi: 5,
An Giang: Đầu: 2 - Đuôi: 1,
Bình Thuận: Đầu: 5 - Đuôi: 0
Trúng đuôi 5 Tây Ninh,
Trúng đuôi 1 An Giang,
Trúng đầu 5 Bình Thuận
255
15-01-20Đồng Nai: Đầu: 1 - Đuôi: 3,
Cần Thơ: Đầu: 0 - Đuôi: 6,
Sóc Trăng: Đầu: 1 - Đuôi: 5
Trúng đuôi 3 Đồng Nai,
Trúng Giải Tám Cần Thơ,
Trúng đuôi 5 Sóc Trăng
281
14-01-20Bến Tre: Đầu: 3 - Đuôi: 6,
Vũng Tàu: Đầu: 5 - Đuôi: 6,
Bạc Liêu: Đầu: 7 - Đuôi: 2
Trúng đầu 3 Bến Tre,
Trúng Giải Tám Vũng Tàu,
Trúng Giải Tám Bạc Liêu
230
13-01-20TP HCM: Đầu: 8 - Đuôi: 8,
Đồng Tháp: Đầu: 9 - Đuôi: 9,
Cà Mau: Đầu: 4 - Đuôi: 2
Trúng Giải Tám TP HCM,
Trúng Giải Tám Đồng Tháp,
Trúng đuôi 2 Cà Mau
255
12-01-20Tiền Giang: Đầu: 3 - Đuôi: 3,
Kiên Giang: Đầu: 8 - Đuôi: 3,
Đà Lạt: Đầu: 2 - Đuôi: 5
Trúng đầu 3 Tiền Giang,
Trúng Giải Tám Kiên Giang
239
11-01-20TP HCM: Đầu: 9 - Đuôi: 4,
Long An: Đầu: 3 - Đuôi: 0,
Bình Phước: Đầu: 1 - Đuôi: 9,
Hậu Giang: Đầu: 0 - Đuôi: 7
Trúng đuôi 4 TP HCM,
Trúng đầu 3 Long An,
Trúng đầu 1 Bình Phước,
Trúng đuôi 7 Hậu Giang
252
10-01-20Vĩnh Long: Đầu: 8 - Đuôi: 1,
Bình Dương: Đầu: 8 - Đuôi: 0,
Trà Vinh: Đầu: 4 - Đuôi: 7
Trúng đầu 8 Vĩnh Long,
Trúng đầu 8 Bình Dương,
Trúng Giải Tám Trà Vinh
246
09-01-20Tây Ninh: Đầu: 3 - Đuôi: 4,
An Giang: Đầu: 5 - Đuôi: 6,
Bình Thuận: Đầu: 8 - Đuôi: 3
Trúng đầu 3 Tây Ninh,
Trúng Giải Tám An Giang,
Trúng đầu 8 Bình Thuận
281
08-01-20Đồng Nai: Đầu: 6 - Đuôi: 6,
Cần Thơ: Đầu: 7 - Đuôi: 4,
Sóc Trăng: Đầu: 5 - Đuôi: 2
Trúng đầu 6 Đồng Nai,
Trúng đầu 7 Cần Thơ,
Trúng đuôi 2 Sóc Trăng
260
07-01-20Bến Tre: Đầu: 1 - Đuôi: 7,
Vũng Tàu: Đầu: 3 - Đuôi: 3,
Bạc Liêu: Đầu: 5 - Đuôi: 3
Trúng đuôi 7 Bến Tre,
Trúng đuôi 3 Vũng Tàu,
Trúng đầu 5 Bạc Liêu
221
06-01-20TP HCM: Đầu: 1 - Đuôi: 6,
Đồng Tháp: Đầu: 5 - Đuôi: 1,
Cà Mau: Đầu: 7 - Đuôi: 0
Trúng đầu 1 TP HCM,
Trúng Giải Tám Đồng Tháp,
Trúng đuôi 0 Cà Mau
248
05-01-20Tiền Giang: Đầu: 1 - Đuôi: 4,
Kiên Giang: Đầu: 6 - Đuôi: 7,
Đà Lạt: Đầu: 6 - Đuôi: 0
Trúng Giải Tám Tiền Giang,
Trúng Giải Tám Kiên Giang,
Trúng đuôi 0 Đà Lạt
238
04-01-20TP HCM: Đầu: 6 - Đuôi: 0,
Long An: Đầu: 0 - Đuôi: 8,
Bình Phước: Đầu: 0 - Đuôi: 1,
Hậu Giang: Đầu: 8 - Đuôi: 6
Trúng đuôi 0 TP HCM,
Trúng Giải Tám Long An,
Trúng đầu 0 Bình Phước,
Trúng đầu 8 Hậu Giang
256
03-01-20Vĩnh Long: Đầu: 0 - Đuôi: 3,
Bình Dương: Đầu: 7 - Đuôi: 1,
Trà Vinh: Đầu: 8 - Đuôi: 8
Trúng Giải Tám Vĩnh Long,
Trúng đuôi 1 Bình Dương,
Trúng đuôi 8 Trà Vinh
220
02-01-20Tây Ninh: Đầu: 7 - Đuôi: 7,
An Giang: Đầu: 5 - Đuôi: 1,
Bình Thuận: Đầu: 5 - Đuôi: 9
Trúng đầu 7 Tây Ninh,
Trúng đuôi 1 An Giang,
Trúng đuôi 9 Bình Thuận
258
01-01-20Đồng Nai: Đầu: 7 - Đuôi: 4,
Cần Thơ: Đầu: 6 - Đuôi: 3,
Sóc Trăng: Đầu: 8 - Đuôi: 3
Trúng đầu 6 Cần Thơ,
Trúng đầu 8 Sóc Trăng
224
31-12-19Bến Tre: Đầu: 0 - Đuôi: 0,
Vũng Tàu: Đầu: 9 - Đuôi: 9,
Bạc Liêu: Đầu: 6 - Đuôi: 3
Trúng đầu 0 Bến Tre,
Trúng đầu 9 Vũng Tàu,
Trúng đuôi 3 Bạc Liêu
270
30-12-19TP HCM: Đầu: 2 - Đuôi: 1,
Đồng Tháp: Đầu: 1 - Đuôi: 1,
Cà Mau: Đầu: 0 - Đuôi: 3
Trúng Giải Tám TP HCM,
Trúng đuôi 1 Đồng Tháp,
Trúng đuôi 3 Cà Mau
227
29-12-19Tiền Giang: Đầu: 6 - Đuôi: 5,
Kiên Giang: Đầu: 5 - Đuôi: 7,
Đà Lạt: Đầu: 4 - Đuôi: 0
Trúng đầu 6 Tiền Giang,
Trúng đầu 5 Kiên Giang,
Trúng đầu 4 Đà Lạt
252
28-12-19TP HCM: Đầu: 2 - Đuôi: 1,
Long An: Đầu: 3 - Đuôi: 7,
Bình Phước: Đầu: 7 - Đuôi: 1,
Hậu Giang: Đầu: 4 - Đuôi: 0
Trúng Giải Tám TP HCM,
Trúng Giải Tám Long An,
Trúng đầu 7 Bình Phước,
Trúng đuôi 0 Hậu Giang
261
27-12-19Vĩnh Long: Đầu: 7 - Đuôi: 8,
Bình Dương: Đầu: 7 - Đuôi: 3,
Trà Vinh: Đầu: 1 - Đuôi: 4
Trúng Giải Tám Vĩnh Long,
Trúng đầu 7 Bình Dương,
Trúng Giải Tám Trà Vinh
261
26-12-19Tây Ninh: Đầu: 6 - Đuôi: 0,
An Giang: Đầu: 3 - Đuôi: 8,
Bình Thuận: Đầu: 0 - Đuôi: 1
Trúng đuôi 8 An Giang,
Trúng Giải Tám Bình Thuận
251
25-12-19Đồng Nai: Đầu: 7 - Đuôi: 9,
Cần Thơ: Đầu: 7 - Đuôi: 2,
Sóc Trăng: Đầu: 7 - Đuôi: 4
Trúng Giải Tám Đồng Nai,
Trúng đầu 7 Cần Thơ,
Trúng Giải Tám Sóc Trăng
243
24-12-19Bến Tre: Đầu: 0 - Đuôi: 6,
Vũng Tàu: Đầu: 8 - Đuôi: 0,
Bạc Liêu: Đầu: 3 - Đuôi: 8
Trúng đầu 8 Vũng Tàu,
Trúng đầu 3 Bạc Liêu
238