Cầu Đề đầu đuôi Miền Nam Siêu Vip,500.000 VNĐ

Nạp Card Nhận Số Chắc Thắng ngày :18-09-19
Sau khi nạp đủ, bấm tải lại trang để nhận sốNgày chốt Đầu đuôi giải Đặc Biệt Kết quả Theo
18-09-19 Đồng Nai
Cần Thơ
Sóc Trăng
17-09-19Bến Tre: Đầu: 8 - Đuôi: 7,
Vũng Tàu: Đầu: 1 - Đuôi: 5,
Bạc Liêu: Đầu: 6 - Đuôi: 2
Trúng đầu 8 Bến Tre,
Trúng Đặc Biệt Bạc Liêu
236
16-09-19TP HCM: Đầu: 5 - Đuôi: 7,
Đồng Tháp: Đầu: 8 - Đuôi: 9,
Cà Mau: Đầu: 9 - Đuôi: 5
Trúng đuôi 7 TP HCM,
Trúng đuôi 9 Đồng Tháp,
Trúng đầu 9 Cà Mau
230
15-09-19Tiền Giang: Đầu: 7 - Đuôi: 6,
Kiên Giang: Đầu: 0 - Đuôi: 2,
Đà Lạt: Đầu: 7 - Đuôi: 7
Trúng đuôi 6 Tiền Giang,
Trúng đầu 0 Kiên Giang,
Trúng đầu 7 Đà Lạt
229
14-09-19TP HCM: Đầu: 5 - Đuôi: 5,
Long An: Đầu: 5 - Đuôi: 5,
Bình Phước: Đầu: 4 - Đuôi: 0,
Hậu Giang: Đầu: 5 - Đuôi: 1
Trúng Đặc Biệt TP HCM,
Trúng Đặc Biệt Bình Phước,
Trúng đuôi 1 Hậu Giang
238
13-09-19Vĩnh Long: Đầu: 4 - Đuôi: 7,
Bình Dương: Đầu: 0 - Đuôi: 1,
Trà Vinh: Đầu: 7 - Đuôi: 6
Trúng đầu 4 Vĩnh Long,
Trúng Đặc Biệt Bình Dương,
Trúng đầu 7 Trà Vinh
235
12-09-19Tây Ninh: Đầu: 6 - Đuôi: 2,
An Giang: Đầu: 8 - Đuôi: 9,
Bình Thuận: Đầu: 1 - Đuôi: 2
Trúng đầu 6 Tây Ninh,
Trúng Đặc Biệt An Giang,
Trúng đuôi 2 Bình Thuận
223
11-09-19Đồng Nai: Đầu: 7 - Đuôi: 2,
Cần Thơ: Đầu: 5 - Đuôi: 0,
Sóc Trăng: Đầu: 0 - Đuôi: 5
Trúng Đặc Biệt Đồng Nai,
Trúng đuôi 0 Cần Thơ,
Trúng đầu 0 Sóc Trăng
251
10-09-19Bến Tre: Đầu: 4 - Đuôi: 0,
Vũng Tàu: Đầu: 9 - Đuôi: 3,
Bạc Liêu: Đầu: 2 - Đuôi: 8
Trúng đầu 4 Bến Tre,
Trúng đầu 9 Vũng Tàu,
Trúng đầu 2 Bạc Liêu
255
09-09-19TP HCM: Đầu: 6 - Đuôi: 8,
Đồng Tháp: Đầu: 4 - Đuôi: 0,
Cà Mau: Đầu: 2 - Đuôi: 5
Trúng đuôi 8 TP HCM,
Trúng đuôi 0 Đồng Tháp,
Trúng Đặc Biệt Cà Mau
247
08-09-19Tiền Giang: Đầu: 1 - Đuôi: 8,
Kiên Giang: Đầu: 6 - Đuôi: 2,
Đà Lạt: Đầu: 3 - Đuôi: 4
Trúng Đặc Biệt Kiên Giang,
Trúng đuôi 4 Đà Lạt
241
07-09-19TP HCM: Đầu: 1 - Đuôi: 3,
Long An: Đầu: 8 - Đuôi: 7,
Bình Phước: Đầu: 6 - Đuôi: 4,
Hậu Giang: Đầu: 3 - Đuôi: 9
Trúng Đặc Biệt TP HCM,
Trúng đầu 8 Long An,
Trúng đuôi 4 Bình Phước,
Trúng Đặc Biệt Hậu Giang
255
06-09-19Vĩnh Long: Đầu: 3 - Đuôi: 2,
Bình Dương: Đầu: 2 - Đuôi: 1,
Trà Vinh: Đầu: 4 - Đuôi: 3
Trúng Đặc Biệt Vĩnh Long,
Trúng đầu 2 Bình Dương,
Trúng đuôi 3 Trà Vinh
248
05-09-19Tây Ninh: Đầu: 9 - Đuôi: 7,
An Giang: Đầu: 8 - Đuôi: 2,
Bình Thuận: Đầu: 9 - Đuôi: 3
Trúng Đặc Biệt Tây Ninh,
Trúng đầu 8 An Giang,
Trúng Đặc Biệt Bình Thuận
224
04-09-19Đồng Nai: Đầu: 8 - Đuôi: 1,
Cần Thơ: Đầu: 9 - Đuôi: 7,
Sóc Trăng: Đầu: 1 - Đuôi: 9
Trúng Đặc Biệt Đồng Nai,
Trúng Đặc Biệt Cần Thơ,
Trúng Đặc Biệt Sóc Trăng
226
03-09-19Bến Tre: Đầu: 0 - Đuôi: 3,
Vũng Tàu: Đầu: 4 - Đuôi: 4,
Bạc Liêu: Đầu: 2 - Đuôi: 7
Trúng đuôi 3 Bến Tre,
Trúng đầu 4 Vũng Tàu,
Trúng Đặc Biệt Bạc Liêu
231
02-09-19TP HCM: Đầu: 8 - Đuôi: 2,
Đồng Tháp: Đầu: 7 - Đuôi: 4,
Cà Mau: Đầu: 9 - Đuôi: 8
Trúng đuôi 4 Đồng Tháp,
Trúng đầu 9 Cà Mau
230
01-09-19Tiền Giang: Đầu: 8 - Đuôi: 4,
Kiên Giang: Đầu: 6 - Đuôi: 0,
Đà Lạt: Đầu: 2 - Đuôi: 6
Trúng đuôi 4 Tiền Giang,
Trúng đầu 6 Kiên Giang,
Trúng đuôi 6 Đà Lạt
243
31-08-19TP HCM: Đầu: 2 - Đuôi: 7,
Long An: Đầu: 0 - Đuôi: 0,
Bình Phước: Đầu: 0 - Đuôi: 7,
Hậu Giang: Đầu: 7 - Đuôi: 8
Trúng đầu 2 TP HCM,
Trúng Đặc Biệt Long An,
Trúng Đặc Biệt Bình Phước,
Trúng Đặc Biệt Hậu Giang
246
30-08-19Vĩnh Long: Đầu: 7 - Đuôi: 5,
Bình Dương: Đầu: 9 - Đuôi: 7,
Trà Vinh: Đầu: 5 - Đuôi: 8
Trúng đầu 7 Vĩnh Long,
Trúng đuôi 7 Bình Dương,
Trúng đuôi 8 Trà Vinh
265
29-08-19Tây Ninh: Đầu: 1 - Đuôi: 0,
An Giang: Đầu: 3 - Đuôi: 2,
Bình Thuận: Đầu: 0 - Đuôi: 2
Trúng Đặc Biệt Tây Ninh,
Trúng Đặc Biệt An Giang
284
28-08-19Đồng Nai: Đầu: 7 - Đuôi: 2,
Cần Thơ: Đầu: 8 - Đuôi: 3,
Sóc Trăng: Đầu: 6 - Đuôi: 2
Trúng đầu 7 Đồng Nai,
Trúng đuôi 2 Sóc Trăng
225
27-08-19Bến Tre: Đầu: 9 - Đuôi: 4,
Vũng Tàu: Đầu: 1 - Đuôi: 8,
Bạc Liêu: Đầu: 7 - Đuôi: 1
Trúng Đặc Biệt Bến Tre,
Trúng đuôi 8 Vũng Tàu,
Trúng đuôi 1 Bạc Liêu
245
26-08-19TP HCM: Đầu: 8 - Đuôi: 3,
Đồng Tháp: Đầu: 2 - Đuôi: 4,
Cà Mau: Đầu: 0 - Đuôi: 8
Trúng đuôi 4 Đồng Tháp,
Trúng Đặc Biệt Cà Mau
270
25-08-19Tiền Giang: Đầu: 3 - Đuôi: 5,
Kiên Giang: Đầu: 6 - Đuôi: 7,
Đà Lạt: Đầu: 1 - Đuôi: 8
Trúng đầu 3 Tiền Giang,
Trúng đuôi 7 Kiên Giang,
Trúng đầu 1 Đà Lạt
264
24-08-19TP HCM: Đầu: 5 - Đuôi: 6,
Long An: Đầu: 1 - Đuôi: 9,
Bình Phước: Đầu: 6 - Đuôi: 8,
Hậu Giang: Đầu: 3 - Đuôi: 6
Trúng đuôi 6 TP HCM,
Trúng Đặc Biệt Long An,
Trúng đầu 6 Bình Phước,
Trúng đuôi 6 Hậu Giang
269
23-08-19Vĩnh Long: Đầu: 9 - Đuôi: 5,
Bình Dương: Đầu: 7 - Đuôi: 4,
Trà Vinh: Đầu: 8 - Đuôi: 3
Trúng đầu 9 Vĩnh Long,
Trúng Đặc Biệt Bình Dương,
Trúng Đặc Biệt Trà Vinh
263
22-08-19Tây Ninh: Đầu: 4 - Đuôi: 0,
An Giang: Đầu: 6 - Đuôi: 9,
Bình Thuận: Đầu: 4 - Đuôi: 5
Trúng Đặc Biệt Tây Ninh,
Trúng Đặc Biệt An Giang,
Trúng đuôi 5 Bình Thuận
262
21-08-19Đồng Nai: Đầu: 7 - Đuôi: 0,
Cần Thơ: Đầu: 1 - Đuôi: 6,
Sóc Trăng: Đầu: 5 - Đuôi: 6
Trúng đuôi 0 Đồng Nai,
Trúng đuôi 6 Cần Thơ,
Trúng đuôi 6 Sóc Trăng
262
20-08-19Bến Tre: Đầu: 3 - Đuôi: 7,
Vũng Tàu: Đầu: 7 - Đuôi: 3,
Bạc Liêu: Đầu: 1 - Đuôi: 2
Trúng đầu 3 Bến Tre,
Trúng đầu 7 Vũng Tàu
256
19-08-19TP HCM: Đầu: 4 - Đuôi: 5,
Đồng Tháp: Đầu: 6 - Đuôi: 9,
Cà Mau: Đầu: 0 - Đuôi: 0
Trúng đuôi 5 TP HCM,
Trúng đuôi 9 Đồng Tháp,
Trúng Đặc Biệt Cà Mau
286
18-08-19Tiền Giang: Đầu: 6 - Đuôi: 3,
Kiên Giang: Đầu: 6 - Đuôi: 9,
Đà Lạt: Đầu: 7 - Đuôi: 0
Trúng Đặc Biệt Tiền Giang,
Trúng đuôi 9 Kiên Giang,
Trúng Đặc Biệt Đà Lạt
232