Cầu Bạch Thủ Lô Miền Nam Víp,500.000 VNĐ

soi số chuẩn nhất ngày :18-09-19
Sau khi nạp đủ, bấm tải lại trang để nhận sốNgày chốt Bao Lô Kết quả Theo
18-09-19 Đồng Nai
Cần Thơ
Sóc Trăng
17-09-19Bến Tre: 84,
Vũng Tàu: 39,
Bạc Liêu: 25
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
357
16-09-19TP HCM: 36,
Đồng Tháp: 92,
Cà Mau: 34
Trúng TP HCM,
Trúng Cà Mau
320
15-09-19Tiền Giang: 29,
Kiên Giang: 41,
Đà Lạt: 25
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
339
14-09-19TP HCM: 34,
Long An: 62,
Bình Phước: 57,
Hậu Giang: 61
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
314
13-09-19Vĩnh Long: 09,
Bình Dương: 02,
Trà Vinh: 06
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
352
12-09-19Tây Ninh: 72,
An Giang: 15,
Bình Thuận: 93
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
335
11-09-19Đồng Nai: 28,
Cần Thơ: 94,
Sóc Trăng: 98
Trúng Cần Thơ346
10-09-19Bến Tre: 67,
Vũng Tàu: 99,
Bạc Liêu: 14
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
340
09-09-19TP HCM: 72,
Đồng Tháp: 26,
Cà Mau: 43
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
338
08-09-19Tiền Giang: 70,
Kiên Giang: 49,
Đà Lạt: 02
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
349
07-09-19TP HCM: 33,
Long An: 58,
Bình Phước: 33,
Hậu Giang: 21
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
361
06-09-19Vĩnh Long: 32,
Bình Dương: 80,
Trà Vinh: 82
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương
345
05-09-19Tây Ninh: 28,
An Giang: 45,
Bình Thuận: 43
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
333
04-09-19Đồng Nai: 37,
Cần Thơ: 95,
Sóc Trăng: 09
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
345
03-09-19Bến Tre: 94,
Vũng Tàu: 42,
Bạc Liêu: 69
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
343
02-09-19TP HCM: 47,
Đồng Tháp: 84,
Cà Mau: 72
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
363
01-09-19Tiền Giang: 17,
Kiên Giang: 72,
Đà Lạt: 37
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
348
31-08-19TP HCM: 25,
Long An: 56,
Bình Phước: 69,
Hậu Giang: 48
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
352
30-08-19Vĩnh Long: 70,
Bình Dương: 56,
Trà Vinh: 55
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
357
29-08-19Tây Ninh: 32,
An Giang: 44,
Bình Thuận: 22
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
341
28-08-19Đồng Nai: 04,
Cần Thơ: 24,
Sóc Trăng: 23
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
373
27-08-19Bến Tre: 48,
Vũng Tàu: 32,
Bạc Liêu: 20
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
352
26-08-19TP HCM: 97,
Đồng Tháp: 86,
Cà Mau: 45
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
355
25-08-19Tiền Giang: 47,
Kiên Giang: 59,
Đà Lạt: 12
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
367
24-08-19TP HCM: 24,
Long An: 19,
Bình Phước: 42,
Hậu Giang: 74
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
354
23-08-19Vĩnh Long: 59,
Bình Dương: 56,
Trà Vinh: 01
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
347
22-08-19Tây Ninh: 29,
An Giang: 68,
Bình Thuận: 58
Trúng Tây Ninh,
Trúng Bình Thuận
329
21-08-19Đồng Nai: 37,
Cần Thơ: 39,
Sóc Trăng: 47
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
333
20-08-19Bến Tre: 14,
Vũng Tàu: 38,
Bạc Liêu: 34
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
340
19-08-19TP HCM: 15,
Đồng Tháp: 24,
Cà Mau: 39
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
367
18-08-19Tiền Giang: 46,
Kiên Giang: 17,
Đà Lạt: 81
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
343