Cầu Lô Xiên 4 Víp MB,500.000 VNĐ

Soi số đẹp nhất ngày :18-09-19
NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐ
Ngày chốt Lô xiên 4 Kết quả Theo
18-09-19
17-09-1915,24,72,49Trúng161
16-09-1928,29,90,62Trượt127
15-09-1955,49,79,33Trượt125
14-09-1908,43,79,41Trượt139
13-09-1961,29,44,38Trượt120
12-09-1945,09,58,14Trượt147
11-09-1941,07,63,64Trúng156
10-09-1971,06,36,16Trúng138
09-09-1934,26,57,19Trúng165
08-09-1927,82,53,28Trúng135
07-09-1902,59,48,55Trúng142
06-09-1948,24,73,47Trượt130
05-09-1970,51,03,58Trúng157
04-09-1936,74,05,90Trúng128
03-09-1977,60,94,61Trúng136
02-09-1957,63,81,16Trúng151
01-09-1974,36,67,56Trượt142
31-08-1922,18,99,63Trúng155
30-08-1963,90,88,27Trúng150
29-08-1924,62,66,28Trượt135
28-08-1959,08,25,49Trúng122
27-08-1998,20,58,14Trúng124
26-08-1991,05,37,39Trúng150
25-08-1964,30,65,38Trúng146
24-08-1982,92,94,22Trúng143
23-08-1923,67,18,76Trúng124
22-08-1960,41,56,52Trúng145
21-08-1904,14,50,89Trúng150
20-08-1953,97,19,61Trúng120
19-08-1942,82,99,04Trúng134
18-08-1978,84,23,97Trúng149
17-08-1942,16,98,74Trượt153
16-08-1997,66,07,29Trượt125