Cầu Đề đầu đuôi Miền Bắc siêu VIP,400.000 VNĐ

Nhận Số bên dưới ngày :18-09-19
Sau khi nạp đủ, bấm tải lại trang để nhận sốNgày chốt Đề đầu đuôi Kết quả Theo
18-09-19
17-09-19Đầu: 0 - Đuôi: 9Trúng đầu 0257
16-09-19Đầu: 5 - Đuôi: 0Trượt258
15-09-19Đầu: 2 - Đuôi: 3Trúng đuôi 3279
14-09-19Đầu: 8 - Đuôi: 3Trúng đuôi 3254
13-09-19Đầu: 2 - Đuôi: 7Trượt270
12-09-19Đầu: 9 - Đuôi: 7Trúng đuôi 7253
11-09-19Đầu: 4 - Đuôi: 1Trúng Đề257
10-09-19Đầu: 1 - Đuôi: 1Trúng Đề272
09-09-19Đầu: 8 - Đuôi: 3Trúng Đề273
08-09-19Đầu: 6 - Đuôi: 8Trúng Đề264
07-09-19Đầu: 1 - Đuôi: 3Trúng đầu 1286
06-09-19Đầu: 4 - Đuôi: 7Trúng đuôi 7276
05-09-19Đầu: 7 - Đuôi: 4Trượt269
04-09-19Đầu: 8 - Đuôi: 8Trúng đầu 8258
03-09-19Đầu: 5 - Đuôi: 7Trúng đầu 5250
02-09-19Đầu: 4 - Đuôi: 5Trúng đuôi 5284
01-09-19Đầu: 9 - Đuôi: 2Trúng đầu 9294
31-08-19Đầu: 2 - Đuôi: 0Trúng đuôi 0293
30-08-19Đầu: 6 - Đuôi: 6Trúng Đề253
29-08-19Đầu: 7 - Đuôi: 1Trúng đầu 7254
28-08-19Đầu: 6 - Đuôi: 5Trúng đầu 6253
27-08-19Đầu: 9 - Đuôi: 2Trúng đuôi 2257
26-08-19Đầu: 5 - Đuôi: 9Trượt257
25-08-19Đầu: 0 - Đuôi: 1Trúng Đề295
24-08-19Đầu: 2 - Đuôi: 5Trượt283
23-08-19Đầu: 4 - Đuôi: 7Trúng Đề250
22-08-19Đầu: 9 - Đuôi: 6Trúng đầu 9263
21-08-19Đầu: 3 - Đuôi: 7Trúng Đề250
20-08-19Đầu: 6 - Đuôi: 3Trúng đầu 6290
19-08-19Đầu: 8 - Đuôi: 5Trúng đầu 8291
18-08-19Đầu: 4 - Đuôi: 5Trượt254
17-08-19Đầu: 9 - Đuôi: 8Trúng Đề257
16-08-19Đầu: 7 - Đuôi: 7Trúng đầu 7297