Dàn đề 10 con VIP: 300.000 VNĐ

Lấy số siêu chuẩn ngày :18-09-19
Sau khi nạp đủ, bấm tải lại trang để nhận sốNgày chốt Dàn đề 10 con Kết quả Theo
18-09-19
17-09-1962,48,44,26,66,09,32,01,50,94Ăn đề 01166
16-09-1919,42,76,10,65,44,08,26,97,30Ăn đề 97179
15-09-1920,91,24,65,68,59,03,13,03,46Ăn đề 03152
14-09-1933,43,94,02,06,70,25,93,86,73Ăn đề 43179
13-09-1999,20,96,26,67,75,80,24,90,86Trượt181
12-09-1919,77,32,17,31,46,28,75,39,66Ăn đề 17186
11-09-1965,31,90,73,55,93,74,03,48,60Trượt157
10-09-1930,18,57,97,04,64,25,11,90,15Ăn 11177
09-09-1936,43,68,81,24,79,21,94,07,09Trượt167
08-09-1925,68,38,74,91,29,94,30,44,84Ăn đề 68199
07-09-1949,35,88,30,93,34,19,87,96,03Trượt188
06-09-1924,69,64,23,56,96,36,73,92,29Trượt155
05-09-1973,91,02,57,45,38,50,67,51,49Ăn đề 51174
04-09-1909,03,37,86,62,15,39,84,12,38Ăn đề 84183
03-09-1921,45,02,08,55,84,54,33,38,30Ăn 54195
02-09-1989,25,87,00,73,54,57,46,04,08Ăn đề 25195
01-09-1937,97,25,81,85,32,95,05,36,65Ăn đề 97171
31-08-1986,80,48,37,75,43,60,49,69,70Ăn đề 60186
30-08-1931,19,74,33,98,70,59,80,94,66Ăn 66191
29-08-1921,76,80,10,71,88,28,74,12,53Trượt184
28-08-1954,89,29,99,95,80,52,10,45,92Trượt178
27-08-1962,16,87,04,06,15,96,74,51,72Ăn 62184
26-08-1906,21,95,19,55,63,09,40,63,53Ăn đề 63163
25-08-1906,56,69,58,33,37,01,10,84,66Ăn đề 01163
24-08-1936,62,57,24,35,76,15,80,99,95Ăn đề 62150
23-08-1950,45,18,94,21,80,22,47,35,82Ăn đề 47171
22-08-1931,93,44,88,43,76,58,83,14,01Ăn đề 93194
21-08-1963,30,81,73,11,20,48,53,15,36Trượt184
20-08-1979,31,58,62,14,26,63,07,37,29Trượt186
19-08-1974,08,32,82,15,23,27,63,28,26Ăn đề 82181
18-08-1941,59,68,81,45,34,13,79,11,30Ăn 11151
17-08-1933,92,48,02,91,52,16,98,56,84Ăn đề 98159
16-08-1913,74,44,96,95,90,28,47,04,68Ăn đề 74172